Reducció de jornada per cura d’un fill menor de 12 anys

Si vostè és treballador/a i té un fill menor de 12 anys, pot sol·licitar la reducció de entre un octau i la mitat de la jornada diària, amb la corresponent reducció proporcional del salari.

La reducció pot ser demanada tant per homes com per dones, però si ambdós progenitors treballen en la mateixa empresa, i la sol·licitud fos per el mateix fill, aleshores, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.

En el moment de la sol·licitud, el treballador/a ha de concretar l’horari que vol realitzar, tenint en compte que la reducció és diària, per tant el treballador/a no pot demanar reduir la jornada per treballar només alguns dies de la setmana i els altres no.

Tant mateix, la reducció de jornada s’ha de realitzar dins de la jornada diària, és a dir, si el treballador treballa de 10 a 13:30 i de 17 a 20:30, no pot demanar que la seva jornada reduïda del 50% sigui de 09 a 12:30, degut a que en aquest cas avança el seu horari. En aquest cas, el més correcte seria treballar només matí o només tarda.

L’empresa pot denegar l’horari sol·licitat pel treballador/a, i li oferirà un altre horari alternatiu, sempre i quan pugui justificar que l’horari sol·licitat perjudica greument el funcionament de l’empresa.

Olga Fatjó

Graduada Social de Porta Assessoria Jurídica

www.portaasesoria.com

olga@portaasesoria.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *