• Valors

Valors

PORTA ASSESORIA té senyals d’identitat específics, que s’integren tant en l’àmbit intern de La Firma i els seus membres, com en l’àmbit extern en la relació amb els clients i les societats en general. Tots els principis estan relacionats entre sí, i els membres del Despatx tenen el deure de complir, com també, la responsabilitat de transmetre’ls, en les operacions diàries relacionades amb la Firma.

Els valors i principis que caracteritzen la nostra identitat, són els següents:

COMPROMÍS AMB EL CLIENT:

L’activitat del despatx està orientada a vetllar pels interessos dels clients, no només assessorant jurídicament, sinó també, establint confiança amb el client. Per proporcionar la satisfacció dels interessos legítims del client, de manera ineludible, ens exigim una dedicació constant, com també oferim un tracte de proximitat per atendre a les seves necessitats i proporcionar les solucions més adequades.

SECRET PROFESSIONAL:

El secret professional, com a obligació legal, és el deure dels professionals membres de Porta Assessoria de mantenir com a confidencial la informació rebuda pels seus clients. L’absoluta confiança entre el professional amb qui sol·licita els serveis comporta el deure de la confidencialitat que s’estableix tant en les relacions en que intervinguin membres del Despatx, com amb la relació entre els membres, els hem de respectar aquest principi.

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT:

El nostre objectiu principal és proporcionar un servei de qualitat per satisfer les necessitats dels clients. Per tant, la prestació de serveis professionals ha de estar precedida per un alt nivell de qualitat per adoptar solucions adequades a l’assumpte encomanat. Aquesta exigència professional comporta que tots els professionals que formen part de Porta Assessoria, prestem la màxima atenció a la permanent formació en quant a les respectives especialitats.

DIGNITAT I RESPECTE:

El comportament dels membres de Porta Assessoria en relació a l’activitat dels clients està sotmès als principis de dignitat, respecte, honestedat, empatia i diligència. Aquesta constant inspiració, ens ha comportat en ser reconeguts per la fiabilitat en el funcionament correcte de la prestació dels serveis professionals. En quant a les relacions en l’àmbit intern de la Firma, aquests principis també s’estableixen per a les relacions entre els membres i companys de la professió com també per qui no formi part de la professió.