Clàusules Sòl

Com puc recuperar el pagat de més? Si la teva hipoteca inclou una «clàusula sòl», és a dir, que té un límit pel qual els interessos mai podran reduir-se per sota d’aquest, normalment un 3%, has de presentar una sol·licitud d’anul·lació d’aquesta clàusula i devolució del pagat de més davant la teva entitat bancària. Aquesta entitat hauria de donar-te una resposta en un termini de tres mesos, acceptant o no tornar-te que s’ha pagat de més. No obstant això, en la gran majoria de les ocasions aquesta sol·licitud és rebutjada pel banc, si és que contesten. En aquests...

Continuar leyendo

Reducció de jornada per cura d’un fill menor de 12 anys

Si vostè és treballador/a i té un fill menor de 12 anys, pot sol·licitar la reducció de entre un octau i la mitat de la jornada diària, amb la corresponent reducció proporcional del salari. La reducció pot ser demanada tant per homes com per dones, però si ambdós progenitors treballen en la mateixa empresa, i la sol·licitud fos per el mateix fill, aleshores, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa. En el moment de la sol·licitud, el treballador/a ha de concretar l’horari que vol realitzar, tenint en compte que la reducció...

Continuar leyendo

¿Qué tipo de Contrato de Trabajo le puedo hacer?

Existen un total de 42 tipos de contratos de trabajo, pero se han simplificado mucho los modelos o formularios del contrato de trabajo, se han reducido a cuatro modalidades: indefinido, temporal, contrato en prácticas y contrato para la formación y el aprendizaje. El resto de “sub-tipos” de contratos de trabajo se encuadran dentro de estas cuatro modalidades, en las que se pueden añadir cláusulas condicionantes, adaptándose las condiciones del contrato a las necesidades de la empresa y a las características personales del trabajador. Cada una de estas modalidades de contrato de trabajo puede...

Continuar leyendo