• Civil

En l’àrea de Dret Civil, la nostre àmplia experiència i formació ens permet respondre a les necessitats dels clients per adoptar la estratègia jurídica adequada per a la exigència en cada ocasió. El nostre objectiu es centra, tant en la defensa dels interessos encomanats en tot tipus de procediments front als Tribunals i Jutjats de Justícia, com en l’oferiment de l’assessorament legal en tot tipus de negociacions que son fonamentals en la vida quotidiana.

En diferenciem, entre d’altres, les següents àrees de coneixement:

  • Validesa, Interpretació, i execució de contractes de matèria civil;
  • Dret de Família i hereditari;
  • Responsabilitat Civil contractual i extracontractual;
  • Dret Immobiliari i de la Construcció.
  • Associacions i fundacions;
  • Drets reals;