• Dret Penal

La nostre experiència professional en la defensa dels interessos de les persones físiques i jurídiques, ens permet detectar les necessitats dels nostres clients, i els oferim l’estratègia processal més adequada per atendre als seus interessos.

La defensa jurídica que oferim als nostres clients es centra en la següent especialització:

  • Delictes contra Hisenda Pública i Seguretat Social;
  • Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic;
  • Responsabilitat civil derivada del delicte;
  • Delictes de falsedat;
  • Peticions d’indult;
  • Delictes contra el honor, intimitat i pròpia imatge;
  • Delictes contra la Administració Pública i contra l’Administració de justícia;
  • Delictes societaris;
  • Delictes contables i relacionats amb activitats bancàries i mercat de valors.