• Família

Els hi proporcionem assessorament integral, especialitzat i amb experiència en l’àmbit del Dret de família, amb un servei directe i personalitzat a les concretes necessitats de cada client.

Porta Assessoria ofereix els següents serveis, entre d’altres:

  • Procediments de separacions, divorcis i nul·litats;
  • Divisió judicial de la herència;
  • Reclamacions per impagament de pensions;
  • Manteniment i distribució de Béns Matrimonials;
  • Pensions alimentàries i compensatòries i atribució de l’ús de l’habitatge familiar;
  • Establiment de la guarda i custòdia dels fills en cas de divorci;
  • Impugnació de Testaments;
  • Acceptació d’herències.