• Dret Administratiu

El l’àrea de Dret administratiu, oferim assessorament especialitzat a empreses i particulars. Ens responsabilitzem de la defensa lletrada ja sigui en procediments del contenciós-administratiu i altres procediments administratius per a la adopció de solucions jurídiques que beneficiïn les necessitats a atendre dels nostres clients.

Entre d’altres, la nostra professionalització es diferencia:

  • L’Obtenció de tot tipus de concessions, llicències i autoritzacions relacionades amb l’activitat de l’empresa;
  • Interposició de recursos administratius;
  • Responsabilitat patrimonial de l’administració;
  • Assessorament i assistència en matèria de consum, inspeccions, reclamacions, arbitratges, expedients administratius, etiquetatge, entre d’altres;
  • Contractació administrativa.