• Gestió Patrimonial

En la gestió patrimonial, tant de les empreses com dels particulars, conflueixen varis factors i especialitats, que ens aconsellen un assessorament global e integral per professionals altament qualificats, coneixedors de la pràctica diària de les diferents àrees del dret.

Els serveis que oferim a Porta Assessoria, entre d’altres, distingim:

Assessorament a Empreses

  • Gestió del patrimoni empresarial;
  • Anàlisi de l’estat empresarial com també, els estats financers;
  • Assessorament en la viabilitat de projectes presents i futurs;
  • Anàlisi del creixement de la empresa i la reorganització en matèries fiscals, jurídiques i patrimonials.

Assessorament a Particulars

  • Assessorament en l’administració del conjunt familiar i empresarial;
  • Anàlisi de la fiscalitat de les inversions;
  • Assessorament en la distribució del patrimoni per millorar la rendibilitat;
  • Planificació estratègica financera;
  • Gestió del patrimoni per obtenir la màxima rendibilitat.