• Arrendaments

Porta Assessoria ofereix serveis tant en l’àrea general de la contractació, com en el desenvolupament de la relació contractual.

L’àmbit de la nostra especialització es centra, entre d’altres, en els següents:

  • Resolució anticipada de contracte;
  • Desnonaments;
  • Repercussions d’obres o activitats molestes o perilloses;
  • Validesa, interpretació i execució de contractes d’arrendament;
  • Gestió patrimonial;
  • Desenvolupament de la relació contractual.