Les Societats Civils i l’impost de Societats

Probablement us haurà arribat la noticia que les societats civils passaran a partir de 2016 a tributar per l’Impost de Societats, i és cert, però no totes. Tan sols les societats que compleixin les dues condicions següents: Que tinguin personalitat jurídica, és...