Cláusula suelo

¿Cómo puedo recuperar lo pagado de más? Si tu hipoteca incluye una “cláusula suelo”, es decir, que tiene un límite por el cual los intereses nunca podrán reducirse por debajo de éste, normalmente un 3%, debes primeramente presentar una solicitud de anulación de dicha...

Reducció de jornada per cura d’un fill menor de 12 anys

Si vostè és treballador/a i té un fill menor de 12 anys, pot sol·licitar la reducció de entre un octau i la mitat de la jornada diària, amb la corresponent reducció proporcional del salari. La reducció pot ser demanada tant per homes com per dones, però si ambdós...

¿Qué tipo de Contrato de Trabajo le puedo hacer?

Existen un total de 42 tipos de contratos de trabajo, pero se han simplificado mucho los modelos o formularios del contrato de trabajo, se han reducido a cuatro modalidades: indefinido, temporal, contrato en prácticas y contrato para la formación y el aprendizaje. El...

Controli les vacances

Acostumem a tenir clar que els treballadors tenen dret a gaudir de 30 dies de vacances anuals, però el gaudiment d’aquests dies ha de ser proporcional al temps treballat. La quantitat de dies de gaudiment de vacances no sempre són els mateixos, dependrà del Conveni...

Campanya de la Renda 2016

Segons el calendari de l’Agencia Tributaria, la campanya de la renda de l’exercici 2016 s’inicia el proper 5 d’abril per a la presentació per internet de l’esborrany i el 11 de maig per a la resta de declaracions. La data de finalització és el 26 de juny si el...