Davant dels canvis introduïts a partir del 2016 en la tributació de les Societats Civil, ens plantegem si ens convé transformar-les en Societats Limitades.

D’entrada el primer que hem de destacar és que a partir del 2016 les Societats Civils que passen a tributar per impost de societats, assumiran obligacions similars respecte a una Societat Limitada. Així dons hauran de portar la comptabilitat ajustada al Codi de Comerç, el socis tributaran en funció de les rentes que la societat els satisfaci i les operacions que realitzin els socis que almenys tinguin el 25% del capital estaran sotmesos al règim d’operacions vinculades.

Per tant, convé destacar algunes de les avantatges i inconvenients que ens podem trobar si transformem una Societat Civil en una Societat Limitada

Avantatges:

  1. Limitació de responsabilitat, és a dir, en una Societat Limitada tan sols es respon pel patrimoni aportat a la societat com a capital social, i no respon el soci personalment.
  2. Major facilitat d’obtenir incentius d’empresa familiar, com ara, exempció de l’impost de patrimoni o reducció del 95% de l’Impost sobre Successions o Donacions.
  3. Millor imatge, és a dir, les Societats Limitades atorguen una imatge de major permanència en el temps i solidesa de cara a proveïdors i bancs, així com de cara a una major seguretat jurídica per potencials inversors.

Inconvenients:

  1. Capital social. La Societat Limitada ha de comptar amb un capital social mínim de 3.000.-€, que quan s’hagi constituït ja es podrà disposar d’ell, i hauran unes despeses de notaria, registre, advocats i llibres de comptabilitat i comptes anuals que s’hauran de presentar cada any al Registre Mercantil.
  2. Possible increment del lloguer del local, per tant, convé parlar amb l’administrador o propietari per tal que si transformen la Societat Civil en Societat Limitada no ens incrementi el lloguer.

 

Us anirem informant de novetats al respecte.

 

Enric Porta

Advocat de Porta Assessoria Jurídica

www.portaasesoria.com

eporta@portaasesoria.com